Vår värdegrund

I Strömsholms Ridsportförening utgick vi från Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor när vi tog fram vår värdegrund. En värdegrund vi alltid följer, oavsett roll, situation eller aktivitet.

Ansvar

Jag tar ansvar för min och min hästs utveckling. Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

Respekt

Jag respekterar mina medmänniskor och bekräftar och berömmer andra.

Engagemang

Jag deltar aktivt i utbildning och träning och är mån om att alltid göra mitt bästa, hjälpa till och delta i gemensamma aktiviteter i den mån jag kan.

Glädje

Jag deltar i SRFs aktiviteter och är glad över att på mitt sätt, så gott jag kan, bidra till en bra stämning i föreningen.

Trygghet

Jag säkerställer en trygg och säker miljö och jag reagerar om någon far illa.

Samvaro

Jag och mina klubbkamrater är goda förebilder för ridsporten och vi stöttar varandra i med- och motgång.

Samarbetspartners