Vår historia

Strömsholms Ridsportförening bildades 1917 och har sitt säte i Strömsholm, Hallstahammars Kommun, Västmanland.

För att möjliggöra avhållandet av tävlingar vid Ridskolans 50-års jubileum i juli 1918, bildade officierarna under Chefens ledning i slutet av år 1917 Strömsholms Sportförening.

Därmed startade de också traditionen att som avslutning på ”Långa kursen” anordna och deltaga i vårtävlingarna.

Foto: Kolbäcks Hembygdsförening

Vid nedläggandet av Arméns Rid och Körskola på Strömsholm 1968 togs beslutet att bilda en stiftelse som fick namnet; Stiftelsen Strömsholms Sportförening med ansvar att förvalta officerkårens tillhörigheter. Stiftelsen ombildades 1988 till nuvarande Strömsholms Ridsportförening. Idag ansvarar föreningens Traditionskommitté för vården och tillvaratagandet av stiftelsens tillgångar i form av inventarier, tavlor, böcker, foton med mera.

Här är såväl några av landets mest meriterade som oerfarna ryttare medlemmar i samma förening, där vi tror på att lära av varandra skapar inspiration och förutsättningar att nå sina egna mål och drömmar.

Samarbetspartners