Stipendium 2022

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2022 kunde sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgick till 51 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Styrelsen har den 220524, i samråd med Traditionskommittén, enats om vilka som tilldelats årets stipendium och att välja bland tjugotvå (22) ansökningar från duktiga ryttare med fantastiska resultat och höga ambitioner var svårt. Det är väldigt små skillnader som avgör.
I år valdes en stipendiat per disciplin, som fick dela lika på den totala stipendiesumman.
Ett stort GRATTIS till er!

Dressyr – Heidi Karhukorpi,  se motiveringen
Fälttävlan – Anna Svane, se motiveringen
Hoppning – Emilia Pettersson, se motiveringen

Stipendierna delades ut i samband med Nationaldagsfirandet den 220606 under Strömsholmsdagarna.

SRF har en stark ekonomisk ställning. Vi är därför övertygade om att vi kommer att kunna dela ut Tävlingsstipendier 2023 också. Stipendiets omfattning och ansökningstiden kommer i så fall att publiceras här på vår hemsida.

/Styrelsen & Traditionskommittén

Samarbetspartners