Stipendium 2020

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2020 fick sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgick till 50 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den sista mars utdelningsåret.

Efter samråd med Traditionskommittén tillkännagav SRF Styrelse 2020 års stipendiater den 28 maj:

  • Ebba Danielsson, Hoppning
  • Julie Carlberg, Hoppning
  • Isabel Pettersson, Fälttävlan
  • Caroline Torndal, Dressyr

Tävlingsstipendierna delades ut den 210130 i samband med Winter Open 2021.

/Styrelsen

Samarbetspartners