Stipendium 2024

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2024 kunde sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgick till 60 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

I samråd med Traditionskommittén tillkännagav SRF Styrelse 2024 års stipendiater
den 13 maj:

Dressyr – Ella Björklund, se motiveringen
Hoppning – Disa Hammarstedt, se motiveringen
Hoppning – Julie Carlberg, se motiveringen

Ett stort GRATTIS till er!

Tävlingsstipendierna delades ut under Strömsholmsdagarna, i samband med Nationaldagsfirandet på Slottsbanan den 6 juni 2024.

/Styrelsen och Traditionskommittén

Samarbetspartners