Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2024/2025.

Planerade mötesdagar:
19/8, 23/9, 28/10, 2/12, 13/1 2025 och 16/2 (Årsmöte).

Välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen.

Ordförande
Peter Tichelaar Ordförande
Ledamöter
Eva Lundin Vice Ordförande/Kassör/Grenledare Hoppning
Lisbeth Högberg Sekreterare
Åsa Olsson Ungdoms- och Hoppansvarig, Ponny
Annica Lund Grenledare, Dressyr
Gabriella Tichelaar Dressyr
Christine "Mimmi" Lindström Grenledare, Fälttävlan
Daniel Bergqvist Fälttävlan
Stefan Södergren Anläggning
Suppleanter
Cecilia Thuresson Hoppning
Samarbetspartners