Medlem

Bli en av oss, du också!

Medlem i Strömsholms Ridsportförening (SRF) blir du genom att betala in årsmedlemsavgiften för kalenderåret 2024:

Juniorer: 300 kr (t o m 18 år under 2024)
Övriga: 500 kr (född år 2005 eller tidigare)

Till bankgiro: 5604-7111
Ange: Medlem 2024, namn, licensnummer och e-postadress.

Är du ny medlem skicka också ett mejl till stromsholmsridsportforening@gmail.com med nedanstående uppgifter:

  • Namn
  • Adress, Postnummer och Ort
  • Telefonnummer
  • Personnummer (10 siffror)
  • Medlemsår 2024
  • Ev licensnummer
  • E-postadress.

Dessa uppgifter behövs för att kunna registrera dig i vår medlemsdatabas samt så att du får SvRF tidning Häst & Ryttare. Utifrån medlemsdatabasen skickas också inbjudningar och information ut från föreningen till medlemmarna.

Bor du utomlands behöver du nedanstående uppgifter för att betala medlemsavgiften:

BIC: SWEDSESS
IBAN: SE0680000842449941661325

Erbjudande/Avtal om Medlemsförmån 2024

Samarbetspartners