Traditionskommittén

Vid nedläggandet av Arméns Rid- och Körskola på Strömsholm 1968 togs beslutet att bilda en stiftelse som fick namnet "Stiftelsen Strömsholms Sportförening" med ansvar att förvalta officerkårens tillhörigheter. Stiftelsen ombildades 1988 till nuvarande Strömsholms Ridsportförening. Idag ansvarar föreningens Traditionskommitté för vården och tillvaratagandet av stiftelsens tillgångar i form av inventarier, tavlor, böcker, foton m m.

Ledamöter
Stefan Holmgren (sammankallande), stefanholmgren8@gmail.com
Marianne Esseen Söderberg
Ann-Catrine Bengtsson
Ulf Wilken
Gisela Löfstrand

Traditionskommitténs Årsberättelser
Länk till Årsberättelse 2023 (PDF)
Länk till Årsberättelse 2022 (PDF)

Foto: Kolbäcks Hembygdsförening

-oOo-

Samarbetspartners